Kontakt

Kontakt


    Polityka prywatności

    CARLSON TECH VENTURES Akciová společnost z siedzibą w Czeskim Cieszynie
    adres: Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, Republika Czeska
    wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Ostrawie,
    sekcja B pod numerem 11369, numer identyfikacyjny 11813385.